Binita Ojha

Binita Ojha

१०-महिने पत्रकारिता तालिम
binita ojha - nepal press institute

जीवनोपयोगी सिकाई

NPI को १०-महिने तालिमले सूचना र सन्देशको बिउ छरेर बिचारको फल फलाउने कार्यको सुरुवात गर्न सिकायो । यो सिकाइले मेरो सिङ्गो जीवनलाई नै प्रभाव पर्नेछ भन्ने आशा राखेको छु ।